खिचडि ( KHICHADI )

शिशिर ऋतुमा पर्ने माघे/मकर संक्रान्तिमा शरीर शुद्ध गरी घिउ ,चाकु र तिलतथा खिचडि खानाले शरीरमा गर्मीका मात्रा बढेर तागत दिने तथा मास हाली पकाइएको तेल शरीरमा घस्दा चिसोबाट मुक्त भई शरीरका छालासम्बन्धी र अन्य रोग नाश हुने विश्वास गरिन्छ।

 200

शिशिर ऋतुमा पर्ने माघे/मकर संक्रान्तिमा शरीर शुद्ध गरी घिउ ,चाकु र तिलतथा खिचडि खानाले शरीरमा गर्मीका मात्रा बढेर तागत दिने तथा मास हाली पकाइएको तेल शरीरमा घस्दा चिसोबाट मुक्त भई शरीरका छालासम्बन्धी र अन्य रोग नाश हुने विश्वास गरिन्छ।

Description

Khichadi is mixture of dal and rice. It is mainly eaten during the month of magh. it has high amount of vitamin and protein. It is soft and smooth so easy to eat.