चाम्रे (CHAAMRE)

लमजुङेहरूले अनदीको चामलबाट बनाएको विशेष परिकारलाई ‘लट्टे’ भन्छन भने तनुङ्गेहरूले ‘चाम्रे’ भन्छन् पुस १५ मा खाइने चाम्रे नेपाली परिकार हो । यो भिजाएको चामललाई केही बेर तेल वा घिउमा भुटेर हल्का पानी हाली बाफले मात्र पकाइएको खाद्य हो ।

 

 200

लमजुङेहरूले अनदीको चामलबाट बनाएको विशेष परिकारलाई ‘लट्टे’ भन्छन भने तनुङ्गेहरूले ‘चाम्रे’ भन्छन् पुस १५ मा खाइने चाम्रे नेपाली परिकार हो । यो भिजाएको चामललाई केही बेर तेल वा घिउमा भुटेर हल्का पानी हाली बाफले मात्र पकाइएको खाद्य हो ।

 

Category: Tag:

Description

Latte( called by Lamjung deinzens ) , a special dish made from “Anaadhi Rice ” while Tanung people name it as ” Chaamre “. It is authentic Nepali dish usually eaten traditionally on Poush 15 which is prepared by frying soaked / wet rice in oil or ghee then after pouring water and steaming it for a while .